مطالب توسط علیرضا پورمحمد

بهترین وکیل خانواده در تبریز کیست؟

بسمه تعالی بهترین وکیل خانواده در تبریز کیست؟ انتخاب یک وکیل خانواده در تبریز می‌تواند تصمیمی جدی و دشوار باشد. به‌هرحال باید پذیرفت که پرونده‌های خانوادگی، ماهیت متفاوتی نسبت به سایر پرونده‌های حقوقی دارند. این پرونده‌ها معمولاً دارای مؤلفه‌های احساسی و عاطفی هستند که حساسیت آن‌ها را شدیداً بالا می‌برند. این عوامل در کنار هم […]

شرایط پرداخت دیه به راننده های مقصر در سال 90

بسمه تعالی شرایط پرداخط دیه به راننده مقصر از سال 90 به بعد راننده های مقصری را که در سال 90 تصادف نموده اند ولی دیه نقص عضو گرفته اند ودیه سایر جراحات وشکستگی را نگرفته اند میتوانند مستندا به بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه مصوب 89 حسب رای وحدت رویه 781مورخه 26/6/89 […]

جهات قانونی شروع به تعقیب

بسمه تعالی  جهات قانونی شروع به تعقیب  قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مستنداً به ماده 64 شروع به تعقیب را در موارد ذیل بیان نموده است ؛ 1-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی 2-اعلام اخبار ضابطین دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق ومطمئن 3-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس 4-اظهارو اقرار متهم […]

ضابطین دادگستری و وظایف آنها

بسمه تعالی  ضابطین دادگستری و وظایف آنها  قانونگذار مستندا به ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را  که وظایفشان ،تحت نظارت تعلیمات دادستان در جهت کشف جرم ، حفظ آثار وعلائم وجمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی،یافتن وجلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی  […]

شرایط وکالت درطلاق

بسمه تعالی  شرایط ونحوه اخذ وکالت درطلاق  نظربه حق در طلاق در دست مرد است که معمولا به لحاظ اینکه برای زن پیش بینی نشده وبا شرایط خاص وپیچیده میتواند درخواست طلاق را از دادگاه بنماید مورد سوء استفاده قرار میگیرد وبعضا خانمها از روی فشار حق وکالت درطلاق که ممکن بعداز اختلاف یا موقع […]

مطالب لازم در پیش فروش قرارداد

بسمه تعالی مطالب لازم در پیش فروش قرارداد نظر به اینکه  اشخاص فرصت طالب با آگهی مختلف وبا شرایط غیر واقع، اشخاص را به قرارداد پیش فروش هدایت نموده وبا نواقص وابهامات زیاد که نتوانند درصورت اختلاف از آنها در محکمه استفاده نمایند قراردادپیش فروش منعقد می نمایند لذا قانونگذار جهت جلوگیری از مشکلات عدیده […]

شرایط استفاده از مشترکات آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت

بسمه تعالی  شرایط استفاده از مشترکات عمومی  آپارتمانها ونحوه طرح شکایت از رفع تصرف وممانعت ومزاحمت قانونگذار مستندا به  ماده 125تا 129 قانون مدنی مالکیت خصوصی وعمومی ساختمان مالکیت مشترک را بصورت کلی بیان نموده است وهمچنین است  قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که بصورت مفصل  مالکیت مشترکات وعمومی و خصوصی ونحوه استفاده از آنها […]

شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی

بسمه تعالی  شروط باطل و مبطل عقد مقرر در قانون مدنی قانونگذار در قانون مدنی شروط باطلی را  که باعث ابطال عقد میگردد مقرر نموده است لذا بهتراست در اینگونه موارد حتما با یک وکیل خوب وبهترین قبل از انجام مشاوره نمائید. لذا شروط ذیل باطل و موجب ابطال عقد است ؛ 1-شرط عدم مهر […]

مالکیت مبیع وثمن درعقود خیاری

بسمه تعالی  مالکیت مبیع وثمن در عقود خیاری  در عقد بیع وجود خیار فسخ یا وجود خیار برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال مالکیت نمیشودبنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بود وقبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد […]

اثر بیع

بسمه تعالی  اثر بیع  قانونگذار مستندا به 362 قانون مدنی بیعی که صحیح واقع شد اثر ذیل را پیش بینی نموده است ؛ 1- به محض وقوع مشتری مالک مبیع وثمن مالک فروشنده میشود . 2-هریک ضمان درک موضوع معامله که عبارت باشد مبیع وثمن در مقابل یکدیگر هستند. 3-ملتزم شدن طرفین نسبت به تسلیم […]