مطالب توسط علیرضا پورمحمد

ویژگی بهترین وکلا

بهترین وکلای تبریز را با این ویژگی‌ها بشناسید بهترین وکلای تبریز چه کسانی هستند؟ اجازه دهید منطقی به ماجرا نگاه کنیم. درگیری با یک پرونده حقوقی، مطمئناً امر مطلوبی نیست. ولی هر انسانی در زندگی ممکن است با چالش‌هایی از این دست روبرو شود. اگر شما هم ساکن تبریز یا یکی از شهرهای استان آذربایجان […]

نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری

بسمه تعالی   دادیار محترم شعبه اول دادگستری  نطنز   باسلام احتراما اینجانب  ……………..  عطف بکلاسه    140109920002058494 موضوع  کلاهبرداری دفاعیاتم   بدین شرح است ؛ اولا اینجانب به لحاظ بعد مسافت طولانی از حضور در دادیاری محترم  به شرح ذیل اسقاط حق حضور می نمایم . ثانیا آنچه حقیقت است اینست که شخصی که مشخصاتش را […]

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی درخصوص اینکه افت قیمت خودرو شامل تعهدات بیمه است بوسیله وکیل علیرضا پورمحمد

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجا نشرقی با سلام احتراما اینجانب بوکالت از آقای تجدیدنظر خواه آقای  ………………………….نسبت به شماره دادنامه 140130390004613241 بکلاسه های 140030920004627772و140130920000029179به شماره بایگانی 0100038و0001060به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظر میگردد ؛ با توجه به اینکه قاضی محترم بدون توجه به مستندات ابرازی اینجانب  به صرف ادعای شرکت بیمه که ماده 39 قانون بیمه […]

نمونه لایحه تجدیدنظر درمورد رد دادخواست طلاق زوجه بوسیله وکیل علیرضاپورمحمد

قضات محترم تجدیدنظر استان آذربایجا نشرقی با سلام احتراما اینجانب بوکالت از …………………….   نسبت به شماره دادنامه 140130390005794837به شماره بایگانی 0100330 وبه شماره کلاسه 140130920000660664به شرح ذیل تقاضای تجدیدنظرمیگردد؛ 1-باعنایت به اینکه دادگاه محترم درصدوررای ، بدون توجه وبررسی جهت احراز عسروحرج زوجه وارجاع  امر به مشاوران خانواده و تشخیص ریشه اختلاف ، صرفا بامستندنمودن […]

بهترین وکیل خانواده در تبریز کیست؟

بسمه تعالی بهترین وکیل خانواده در تبریز کیست؟ انتخاب یک وکیل خانواده در تبریز می‌تواند تصمیمی جدی و دشوار باشد. به‌هرحال باید پذیرفت که پرونده‌های خانوادگی، ماهیت متفاوتی نسبت به سایر پرونده‌های حقوقی دارند. این پرونده‌ها معمولاً دارای مؤلفه‌های احساسی و عاطفی هستند که حساسیت آن‌ها را شدیداً بالا می‌برند. این عوامل در کنار هم […]

شرایط پرداخت دیه به راننده های مقصر در سال 90

بسمه تعالی شرایط پرداخط دیه به راننده مقصر از سال 90 به بعد راننده های مقصری را که در سال 90 تصادف نموده اند ولی دیه نقص عضو گرفته اند ودیه سایر جراحات وشکستگی را نگرفته اند میتوانند مستندا به بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه مصوب 89 حسب رای وحدت رویه 781مورخه 26/6/89 […]

جهات قانونی شروع به تعقیب

بسمه تعالی  جهات قانونی شروع به تعقیب  قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مستنداً به ماده 64 شروع به تعقیب را در موارد ذیل بیان نموده است ؛ 1-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی 2-اعلام اخبار ضابطین دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق ومطمئن 3-وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس 4-اظهارو اقرار متهم […]

ضابطین دادگستری و وظایف آنها

بسمه تعالی  ضابطین دادگستری و وظایف آنها  قانونگذار مستندا به ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را  که وظایفشان ،تحت نظارت تعلیمات دادستان در جهت کشف جرم ، حفظ آثار وعلائم وجمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی،یافتن وجلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی  […]

شرایط وکالت درطلاق

بسمه تعالی  شرایط ونحوه اخذ وکالت درطلاق  نظربه حق در طلاق در دست مرد است که معمولا به لحاظ اینکه برای زن پیش بینی نشده وبا شرایط خاص وپیچیده میتواند درخواست طلاق را از دادگاه بنماید مورد سوء استفاده قرار میگیرد وبعضا خانمها از روی فشار حق وکالت درطلاق که ممکن بعداز اختلاف یا موقع […]

مطالب لازم در پیش فروش قرارداد

بسمه تعالی مطالب لازم در پیش فروش قرارداد نظر به اینکه  اشخاص فرصت طالب با آگهی مختلف وبا شرایط غیر واقع، اشخاص را به قرارداد پیش فروش هدایت نموده وبا نواقص وابهامات زیاد که نتوانند درصورت اختلاف از آنها در محکمه استفاده نمایند قراردادپیش فروش منعقد می نمایند لذا قانونگذار جهت جلوگیری از مشکلات عدیده […]