نوشته‌ها

انواع زمین در قانون اصلاحات ارضی

بسمه تعالی

انواع زمین مورد استفاده در امور کشاورزی مطابق قانون اصلاحات ارضی

الف – زمين بائر – زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.

ادامه مطلب