صلاحیت دادگاهها

بسمه تعالی

صلاحیت دادگاهها

قانونگذار رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب قرار داده است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد

دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داردواگر اقامتگاه نداشته باشد ومحل سکنت داشته باشد در محل سکونت اقامه میشود وهرگاه محل سکونت نداشته باشد درصورتیکه مال غیر منقول داشته باشد درآن دادگاه اقامه میشود وهرگاه غیر منقول نداشته خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

با استثناء موارد ذیل که مطابق شرایط ذیل طرح دعوی خواهد کرد؛

اولا در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال غیر منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان در در دومحل میتواند اقامه دعوا کند؛

1-محل وقوع عقد یا قرارداد 2-محل انجام تعهد

ثانیا دعوای مربوط به مال منقول وغیرمنقول در دادگاه محل مال غیر منقول اقامه دعوا خواهد کردبشرط منشاء واحد

ثالثا درصورت  ادعای واحد راجع به خواندگان متعدد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه قضایی مختلف واقع شده است خواهان میبواند به هریک از حوزه های یادشده مراجعه نماید

رابعا کلیه دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در آن واقع است واگر معلو نباشد در دادگاه  آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن واقع است

خامسا دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی باید در دادگاه محلی که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است اقامه وچنانچه اقامتگاه نداشته باشد در حوزه ای که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن در انجام معاملات شعبه یا نمایندگی داشته است اقامه میشود

سادسا رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعاوی را دارد.

وهمچنین است ماده 22،23و 25در خصوص سایر موارد

لذا بهتر است در این گونه موارد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل آئین دادرسی مدنی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *