ضمان قهری وموارد آن

بسمه تعالی

ضمان قهری وموارد آن

ابتدا توصیه میگردد قبل از هرگومه اقدام ،بایک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

نظربه اینکه دونوع ضمان داریم ضمان ارادی وضمان قهری ، که ضمان قهری به حکم قانون وبدون دخالت اراده طرفین ایجادمیگردد

و دارای امورذیل است ؛

1-غصب وآنچه در حکم غصب است 2-اتلاف  3-تسبیب 4-استیفاء

که غصب همان استیلا برحق غیر است به نحوه عدوان ، اثبات ید برمال بدون مجوز  غیر در حکم غصب است .

واتلاف همان تلف کردن مال غیر است که هرکس مال غیر را تلف کند باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد یا بدون عمد باشد واگر آنرا ناقص یا معیوت کند ضامن نقص قیمت آن قیمت آن مال است واگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا به مثل صورت اول بنا نماید واگرممکن نبادشدباید از عهد قیمت برآید .

واگر کسی حیوان متعلق به غیر بکشد باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص نمایدضامن نیست.

از موارد ضمان قهری ، تسبیب است بدین صورت که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه بشرط اطلاع از عیوب یا عدم مواظبت، مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن حاصل میشود

وهمچنین مالک یا متصرف حیوان بشرط تقصیر در حفظ ، مسئول خسارت وارده از ناحیه حیوان است پس مدعی خسارت باید قصورمالک حیوان را ثابت نماید.

ویکی دیگر از موارد مهم تسبیت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آنست که مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده است واگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هردو مسئول خواهد بود بنابراین درصورتیکه قصور به هردو نسبت داده شده باشد هر دوبصورت مساوی ، مسئول پرداخت خسارت خواهند بود

آخرین مورد از موارد ضمان قهریف استیفاء است بدین صورت  که هرکس برحسب امر دیگری ، اقدام به عملی نمایدبشرط اجرت آن عمل از نظر عرف یا آن شخص عادتا مهیای آن باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است

وهرگاه کسی از مال غیر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل است مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است .

نظر به اینکه موارد ضمان قهری در جای خود مقررات و پیچیدگی خاص دارد توصیه می گردد با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشاوره نمائید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *