مهریه وزمان انتقال آن

بسمه تعالی 

مهریه وزمان انتقال آن و وضعیت آن درصورت بطلان 

مهر همان شی دارای ارزش مالی وقابل تملک است معلوم بودن آن بین طرفین  تارفع جهالت شرط است وبه مجرد عقد زن مالک مهر میشود ومیتواند هرنوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید وبرای تادیه آن میتوان مدت یا اقساطی قرارداد  وزن  درصورت حال بودن مهریه میتواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ودرصورت انجام وظیفه دیگر نمیتواند از این حق استفاده کندوتوصیه این است که در مسایل خانوادگی که  در جای خود پیچیدگی خاص  دارد حتما با بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب  مشاوره نمائید.

واگر در نکاح دایم مهر ذکرنشده یا عدم مهر شرط شده نکاح صحیح است وطرفین میتوانند آنرا قبل ازنزدیکی وبعداز عقد به تراضی آنرا معین کنند ودرصورت وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است 

واگر قبل از نزدیکی وتعیین مهر  هریک از زوجین بمیرد زن مستحق مهریه نیست 

واگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شود زن نمیتواند بیشتراز مهرالمثل معیین نماید  وهر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق  نصف مهریه است 

وهرگاه مهر درعقد ذکر نشده وشوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر  زن خودرا طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است 

در نکاح منقطع  عدم مهر در عقد موجب بطلان است وموت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمیشود وهمچنین است اگر شوهر تاآخر مدت با او نزدیکی نکند وهرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد 

ودر صورتیکه نکاح اعم از دایم یا منقطع  باطل بوده زن حق مهر ندارد واگر گرفته باشد باید مسترد دارد

درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است .

وهرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در ایصورت با وجود فسخ   زن مستحق نصف مهر است 

نظر به اینکه حسب مراتب فوق قانونگذار  شرایط ومقررات خاصی را برای هریک از نکاح دایم وموقت تعیین نموده است لذادر اینگونه موارد قبل از هر اقدامی لازم است با یک بهترین وکیل پایه یک دادگستری وخوب که اشرافیت به مسایل خانوادگی داشته باشد مشاوره نمائید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *