نوشته‌ها

هبه

بسمه تعالی

هبه

هبه به  اصطلاح حقوقی بدین صورت است که واهب با دارا بودن اهلیت برای معامله وتصرف ، مالی را ( عین موهوبه را )مجانا یا به شرط عوض به متهب تملیک می کند وهبه واقع نمیشود مگر با قبول وقبض متهب وقبض بدون اذن واهب اثری ندارد فوت هریک از واهب ومتهب قبل از قبض موجب باطل شدن هبه است وبعداز قبض، فوت تاثیری در صحت قبض ندارد ادامه مطلب