نوشته‌ها

هبه یا بخشیدن مهریه

بسمه تعالی

هبه یا بخشیدن مهریه

هبه یا بخشیدن مهریه ورجوع ازآن  از سوی زنان یکی از مسائل حقوقی بسیار رایج است. سوالی که در این زمینه وجود دارد، در مورد امکان رجوع از هبه در مواردی است که زن مهریه خود را به شوهرش بخشیده است و خواستار مطالبه مجدد مهریه است. ادامه مطلب