نوشته‌ها

موارد طلاق به درخواست زوجه

بسمه تعالی

مواردطلاق به درخواست زوجه

با این نظر عامه که طلاق صرفا در اختیار مرداست وزن حق طلاق ندارد نظری به دوراز واقعیت  وبرخلاف شئونات اسلامی واحکام شرع مقدس است که موارد ذیل بصورت مختصر که زن با استناد به آنها میتواند درخواست طلاق نماید بدین شرح است ؛ ادامه مطلب