نوشته‌ها

قصاص ومصادیق آن

 بسمه تعالی 

قصاص ومصادیق آن مطابق قانون مجازات اسلامی

قصاص که منظور ازآن  جنایت بر نفس ،عضو ومنفعت به اصطلاح مقابله به مثل به سه قسمت   عمدی،شبه عمدی وخطای محض است که موارد عمدی ،خاص موارد ذیل است ؛ ادامه مطلب