نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل تبریز

بسمه تعالی

شماره تلفن وکیل تبریز

هدف ازطرح  این موضوع اینست که اشخاص درصورتیکه به شماره تلفن وکیل تبریز که مشکل حقوقی دارند درصوت لزوم در  اختیارشان قرار گیرد عنوان گردیده که اشخاص باورود به سایت اینجانب که با مطالب مختلف در دسترس است استفاده نموده ودرصورت لزوم واعطای وکالت با هماهنگی قبلی در دفتر  با پرداخت حق مشاوره جهت انجام  مشاوره  که لوکیشن دفتر تو سایت است حضوری اقدام نمایند .

که شماره همراه 09144263884وشماره دفتر 04136699979همیشه ودر هر زمان آماده پاسخگویی وارائه خدمت به مراجعه کنندگان محترم  بصورت شبانه روزی درصورت لزوم  می باشد وهمچنین ارائه مشاوره وتنظیم لایحه ودادخواست بصورت حضوری وغیر حضوری ارائه می گردد که اشخاص میتوانند باپرداخت هزینه ، مشاوره ولایحه از طریق واتساپ به شماره اعلامی ذکر شده دریافت نمایند .