نوشته‌ها

شرایط شروط در عقد

بسمه تعالی

شرایط شروط در عقود 

شروطی که باطل ولی موجب مفسد عقد نیست لازم است افراد درموقع گذاشتن شرط به آنها توجه کند ووقتش را بیهوده روی کارهای باطل صرف نکند بنابراین شروط با سه شرط  مستندا به ماده 232قانومدنی باطل است ولی موجب افساد عقد نیست

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .
3 – شرطی که نامشروع باشد ادامه مطلب