نوشته‌ها

شرط پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه

بسمه تعالی

شرط پرداخت خسارت به راننده مقصر

پرداخت غرامت به راننده مقصر تنها به شرط داشتن گواهینامه معتبر متناسب با خودرو ممکن است مستندا به ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 95

ادامه مطلب