نوشته‌ها

سرقت حدی وتعزیری

بسمه تعالی

سرقت حدی وتعزیری

سرقت اعم از حدی یا تعزیری ربودن مال غیر است که باجمع شرایط ذیل حدی در غیراینصورت تعزیری است

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ادامه مطلب