نوشته‌ها

رفتار بدون اثر در بدن

بسمه تعالی 

قانونگذار اشخاصی را به هر قصدی، عملامورد تعرض رفتاری بدون اینکه اثری از عیب وآسیب بماند قرار دهند ضمان را منتفی دانسته است لکن در موارد عمدی درصورت عدم تصالح ، مرتکب را به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7مستندا به ماده 567 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات دانسته است .

لذا بهتراست اشخاص با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به مواد قانون مجازات اسلامی داشته باشد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد مشورت نماید.