نوشته‌ها

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

بسمه تعالی 

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری 

قانونگذار به لحاظ حمایت از اشخاص دعاوی به ترتیب 1- دعوای ورشکستگی 2- دعاوی راجه اصل نکاح وفشخ آن  وطلاق ونسب را غیر قابل ارجاع به داوری دانسته است لذا رای داور در اینخصوص بی اعتبار وغیر قابل استناد است

لذا بهتراست اشخاص در ایگونه موارد بایک وکیل خوب ودارای سابقه وبهترین که اشرافیت به مسایل حقوقی دارد وبهترین وکیل پایه یک دادگستری  است مشاوره نمایند.