نوشته‌ها

جهات فرجامخواهی حقوقی

 

بسمه تعالی

جهات فرجامخواهی

مطابق قانون آئین دادرسی مدنی  جهات فرجام جهت جلوگیری از اتلاف وقت اشخاص که معمولا با وجود منطبق نبودن ادعایشان با جهات فرجام باز درخواست فرجام می نمایند  خاصه جهات ذیل است؛ ادامه مطلب