نوشته‌ها

بهترین وکیل

بسمه تعالی 

بهترین وکیل 

عده ای در جامعه دنبال بهترین وکیل هستند تا کارهایشان را بنحو احسن انجام دهد ولی برای پیداکردن  آن عاجز می میمانند لذا بنظرم ویزگیهای وکیل خوب به ترتیب ذیل است ؛

۱. بهترین وکیل باید قبل از هرگونه اقدامی کشف حقیقت است  با ملاحظه مستندات موکل وطرف مقابل  ادامه مطلب