نوشته‌ها

الزام به تنظیم سند

 بسمه تعالی

        الزام به تنظیم سند 

اختلافی است که اشخاص بعداز بیع نامه (قولنامه )  جهت به رسمیت شناختن مالکیت خود در نزد مراجع قانونی معمولا به آن، نیاز پیدا می کنند الزام به تنظیم سند است که طرف مقابل از تنظیم سند بنام شخص خودداری می نماید ادامه مطلب