نوشته‌ها

ادله اثبات دعوی در امورحقوقی

بسمه تعالی

ادله اثبات دعوی در امورحقوقی

با این نظر که اشخاص با وجود محق بودن توام بادلایل اثبات دعوی دچار تردید در طرح تشکیل پرونده در مراجع مربوطه می باشند لذا مواردذیل  بصورت خاصه بیان میگردد که افراد بتواند با تکیه به هریک از آنها با شانس موفقیت بالا ، پرونده مطرح نماید

1- اقرار که بعنوان بلاترین دلیل به شمارمیرود که باوجود اقرار نیاز به سایر دلایل نیست ادامه مطلب