نوشته‌ها

آخرین تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث

بسمه تعالی

قانون جدید انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث

در قانون جدید بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰ امکان انتقال تخفیف در زمان فروش خودرو وجود ندارد.

به این معنا که دیگر داشتن تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو امتیاز نیست و هیچ تخفیفی به خریدار منتقل نمی‌شود.

این قانون در راستای راننده محور شدن بیمه شخص ثالث ایجاد شده است.

ادامه مطلب