سفارش تنظیم لایحه

سفارش تنظیم لایحه

سفارش تنظیم لایحه

در جریان دادرسی ممکن است گام بعدی شما، نوشتن یا تنظیم لایحه باشد. جالب است بدانید، شما چه خواهان باشید چه خوانده، دعوای شما چه حقوقی باشد، چه کیفری، دادگاه یا قاضی از شما درخواست تنظیم و تحویل یک لایحه دارد. اما باید بدانید که نوشتن لایحه یک متن بی‌هدف و دست‌نویس نیست. بلکه شما در این متن، تمامی ادله‌ها و جزئیات شکایت و دفاعیات خود رو مو به مو و با اصول خاص خودش، مطرح می‌کنید. همه افراد برای تنظیم لایحه دارای صلاحیت نیستند. شما برای یک شروع قاطع و موفقیت‌آمیز باید با یک وکیل خبره یا یک کارشناس حقوقی مشورت کنید.